Amatus

Oostvleterendorp 2
8640 Vleteren, Belgie
tel: +32 475 37 65 13Routebeschrijving

In een voormalige herberg van het type afspanning vind je in hartje Oostvleteren een stijlvol 5-sterren vakantiehuis voor 10 personen: "Amatus".

Oostvleteren is gelegen in de Westhoek, meerbepaald in de groene Ijzervallei die vele wandel- en fietsroutes rijk is.
Binnen een straal van 20 km vind je cultuurhistorische steden als Ieper, Veurne, Diksmuide en Poperinge (met de gekende deelgemeente Watou) alsook Kustgemeenten als De Panne en Koksijde.

De gemeente Vleteren is een echt bierdorp omwille van de 3 aanwezige brouwerijen, nl.:
- Struise Brouwers op 400m van het vakantiehuis,
- de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren en Brouwerij Deca in Woesten.

In vakantiehuis Amatus staat het ruimtegevoel centraal.
De inrichting gebeurde met oog voor detail.
Daarbij werd gekozen voor kwalitatieve (design)materialen, waar mogelijk van Belgische makelij.

Hoewel rustig gelegen, bevinden slager, bakker, buurtwinkel en verschillende restaurants zich op wandelafstand van het vakantiehuis.
De lokale bakker biedt u bovendien graag de optie "ontbijt-aan-huis-geleverd" aan.

Fietsen (e-bikes) kunnen gehuurd worden in de onmiddellijke nabijheid van de woning; fietsen kunnen veilig gestald worden in een afgesloten fietsenberging.

Benieuwd?

Kom en laat je verrassen door de Westhoek...
Kom en beleef Vleteren...
Kom en ontdek Amatus!

De woning

FAQ

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden vakantiehuis Amatus

De volgende algemene voorwaarden regelen de verhoudingen tussen huurder en verhuurder van Vakantiehuis ‘Amatus’ (Oostvleterendorp 2, 8640 Vleteren, BTW BE 0682.618.692).

Wanneer u de vakantiewoning boekt, verklaart u zich akkoord met de onderstaande voorwaarden.
Gelieve ze daarom zorgvuldig door te nemen.

Er kan enkel van deze voorwaarden afgeweken worden wanneer de eigenaar voorafgaandelijk en schriftelijk ermee ingestemd heeft.
De huurder kan dus in geen geval aanspraak maken op de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden.

1. Reservatie en betalen
1. U kan via internet of per e-mail een reservatie-aanvraag doen.
2. Een reservatie is pas definitief na betaling van huursom + waarborg. U ontvangt hiertoe van de verhuurder/eigenaar een Mollie-betaallink. Bij niet-betaling binnen de 14 dagen na ontvangst van de betaallink, vervalt de reservatie-aanvraag. 
3. Elke definitieve reservatie wordt door de verhuurder/eigenaar bevestigd per e-mail, waarbij u ook de huurovereenkomst ontvangt.
4. De huurovereenkomst wordt door de huurder zo spoedig mogelijk en uiterlijk op het moment van inchecken ondertekend terugbezorgd aan de verhuurder/eigenaar. 

De annulatievoorwaarden beschreven hieronder zijn van kracht.

2. Annuleren
Elke annulering dient per e-mail aan de eigenaar te worden doorgegeven.
a. Zonder overmachtssituatie
1. Annuleren binnen de 5 werkdagen na de reservatie is kosteloos, op voorwaarde dat de aanvraag niet heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode (zie punt 2.3).
2. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt 33% van de huursom in rekening gebracht.
3. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt de volledige huursom ingehouden.
4. De waarborg zal steeds volledig teruggestort worden in geval van annulering.

b. Met overmachtssituatie
Indien uw verblijf niet kan doorgaan door overmacht, dan vervallen de bovenstaande annuleringsvoorwaarden.

Onder overmacht wordt ondermeer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlog(sgevaar), opstand, stakingen, storingen in het energiecircuit of verkeer, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden of elke andere omstandigheid waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de verhuurder kan worden gevergd.
Wanneer er sprake is van overmacht waardoor het ter beschikking stellen van de vakantiewoning aan de huurder wordt verhinderd, is de huurder niet gerechtigd op enige schadevergoeding of terugbetaling van de huursom. De huurder zal een voucher krijgen ter waarde van de huursom.
Deze voucher dient als tegoed bij een toekomstige reservering. De voucher moet verplicht gebruikt worden binnen een periode van 18 maanden.
De waarborg zal steeds volledig teruggestort worden en dient opnieuw, uiterlijk 2 weken voor de eigenlijke verblijfsperiode, op de rekening van de verhuurder gestort te worden.

3. Aansprakelijkheid
Van de huurder
1. Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond.
2. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, door medehuurders, door eventuele bezoekers worden veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd worden. Wanneer na vertrek schade wordt geconstateerd, zal de hoofdhuurder zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.
3. Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen strikt te worden nagekomen.
4. Het is totaal verboden om in de woning:
- te roken
- te frituren, fonduen, steengrillen, een raclette-toestel te gebruiken e.d. ….  
- kaarsen te ontsteken: enkel theelichtjes in de daartoe voorziene houders worden toegelaten.
Er zijn rookmelders aangebracht en brandblussers voorzien op elke verdieping.
5. De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaaioverlast veroorzaakt aan de omwonenden. Bij inbreuk worden alle personen zonder waarschuwing vooraf – zonder teruggave van huurgelden- uit de vakantiewoning verwijderd.
6. Niets van meubilair mag worden verplaatst.
7. Het is verboden het vakantiehuis te gebruiken om feesten en/of drankpartijen te organiseren. Bij inbreuk wordt de huurperiode verbroken zonder dat de huurder recht heeft op terugvordering van de resterende huur.
8. Huisdieren worden niet toegelaten.
9. Jongerengroepen beneden de 25 jaar worden niet toegelaten in het vakantiehuis.

Aansprakelijkheidsverzekering
1. De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering).
2. De huurder wordt erop gewezen zijn wettelijke aansprakelijkheid (bv. i.g.v. door hem veroorzaakte brand in de vakantiewoning) te verzekeren. Gelieve dit te checken bij uw verzekeringsagent.

Aansprakelijkheid van de verhuurder
1. De eigenaar of verhuurder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, ongeval van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de vakantiewoning, de ter beschikking gestelde spelen of tuin.
2. De prijzen en kosten vermeld op de boekingsbevestiging zijn van toepassing.
3. De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan e.d..
4. Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning wordt gewerkt. We denken bijvoorbeeld aan wegwerkzaamheden of bouwactiviteiten. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele overlast daardoor veroorzaakt.
5. De eigenaar is niet steeds ter plaatse aanwezig. In de bevestigingsmail van de boeking ontvangt men het telefoonnummer van de eigenaar en diens eventuele vertegenwoordiger. Indien nodig kan men altijd één van deze nummers contacteren.
Op al de boekingsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.

4. Toegelaten aantal personen
Het maximum aantal personen dat in het vakantiehuis mag verblijven is 10. Dit aantal mag in geen geval overschreden worden.
Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.
Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van de verhuurder, toch extra personen in de vakantiewoning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die, indien nodig, zal worden ingehouden op de waarborg.

5. Verbod van onderverhuring en overdracht
Onderverhuring en overdracht van de huur is niet toegelaten.

6. Aankomst en vertrek
1. Gelieve de aankomst- en vertrekuren strikt te respecteren. Wij, net als jullie, vinden het prettig om in een nette vakantiewoning aan te komen en te verblijven. Daarom moet er voldoende tijd zijn voor een goede poetsbeurt tussen het vertrek van de vorige gasten en aankomst van de nieuwe gasten.
2. Aankomstuur: inchecken kan van 16u30 tot 20u, de dag van aankomst.
Indien uw aankomstuur hiervan afwijkt, vragen wij om ons tijdig telefonisch te verwittigen.
3. Vertrekuur: elke dag tot 10u15; op zon- en feestdagen tot 16u30. Indien u hierop een uitzondering wenst, kan u contact opnemen met de eigenaar.

7. Einde van het verblijf & schoonmaak
1. Het gehuurde vakantiehuis en de tuin dienen netjes te worden achtergelaten na afloop van het verblijf.
Dit houdt in: opruimen, alles terug op zijn plaats zetten, vuilnisbakken ledigen, afval sorteren, schone vaat in de kast zetten, bezemschoon achterlaten van de woning, indien gebruikt: barbecue en/of oven reinigen.
2. Gelieve bij het vertrek ramen en deuren te sluiten, de verwarming lager te zetten.
3. Bij het in gebruik nemen van de woning is alle linnen voorzien en zijn de bedden opgemaakt en slaapklaar.
Bij het einde van de huur wordt gevraagd om het beddengoed van de bedden te verwijderen (uitgz. de matras- en hoofdkussenbeschermers).
Wij vragen u om het linnen niet zelf te wassen. Deze gaan naar de wasserij om ze in een onberispelijke staat terug te gebruiken.
Alle linnen kan u achterlaten in de washoek, op de benedenverdieping van de woning.
Indien de woning en/of tuin in zo een staat is dat men niet rondkomt met de vooropgezette schoonmaakuren, indien afval niet gesorteerd is, dan heeft de eigenaar het recht de kosten voor extra schoonmaakuren in te houden op de waarborg.
4. Geef een seintje aan de eigenaar/verhuurder wanneer u uitcheckt en laat de sleutel achter in de brievenbus. 

8. Klachten en waarborg
1. Elke klacht i.v.m. de accommodatie, de netheid, de inventaris of eventueel bestaande schade kunnen tot 24u na aankomst worden gemeld aan de eigenaar.
Bij gebreke aan enige klacht binnen voormelde termijn, wordt de huurder geacht de goede staat, juistheid van de inventaris en de algemene netheid van de woning erkend te hebben; inclusief het ontbreken van zichtbare schade of defecten aan meubilair, sanitair, huishoudtoestellen.
Klachten die door de huurder geformuleerd worden na afloop van de huurperiode zijn onontvankelijk.
2. De vakantiewoning heeft waardevolle spullen en de waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.
3. De controle van de woning gebeurt bij het poetsen.
Het is dus bij het poetsen dat men schade, verlies of breuk kan vaststellen.
4. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en er geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt de waarborgsom ten laatste een week na uw verblijf geretourneerd.
Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken.
Ook indien de woning en/of tuin in zo een staat is dat men niet rondkomt met de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de eigenaar het recht de kosten voor extra schoonmaakuren in te houden op de waarborg.
5. Men doet er goed aan spontaan ongelukjes te melden aan de eigenaar. Indien men wat breekt is het raadzaam de gebroken stukken opzij te houden voor de eigenaar of diens vertegenwoordiger. Zo kan deze vaststellen over welk gebroken stuk het gaat en voorkomt dit discussies en misverstanden.
6. De verhuurder behoudt zich steeds het recht om de overeenkomst te beëindigen en de huurders uit de vakantiewoning te zetten wanneer een huurder of medehuurder ernstige schade aan de vakantiewoning heeft berokkend. In dit geval zal de verhuurder niet aansprakelijk kunnen worden gesteld om een deel van de huurgelden voor de resterende huurperiode terug te betalen.

9. Covid-19-pandemie e.a.
De huurder verklaart uitdrukkelijk t.a.v de verhuurder om de op het ogenblik van het verblijf geldende (corona-)maatregelen (oa. opgelegd door de overheid) ten allen tijde te respecteren. Dit kan bijvoorbeeld - doch niet uitsluitend-  invloed hebben op het max. aantal personen dat mag verblijven in het vakantiehuis.
Eventuele boetes die volgen uit het niet naleven van de op het moment van het verblijf geldende maatregelen i.k.v. de pandemie, zijn integraal ten laste van de huurder.

Gegevens verhuurder:
K. Sorgeloos
Tel. +32 475 37 65 13
E-mail: info@amatus.be
BTW BE 0682 618 692

Gegevens Toerisme Vlaanderen:
Toerisme Vlaanderen - Visit Flanders
Grasmarkt 61, 1000 Brussel
Tel. +32 2 504 04 00
logies@toerismevlaanderen.be
www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet

Reserveringsvoorwaarden

 

U kan via internet of per e-mail een reservatie-aanvraag doen.

Een reservatie is pas definitief na betaling van huursom + waarborg. U ontvangt hiertoe van de verhuurder/eigenaar een Mollie-betaallink. Bij niet-betaling binnen de 14 dagen na ontvangst van de betaallink, vervalt de reservatie-aanvraag. 

Elke definitieve reservatie wordt door de verhuurder/eigenaar bevestigd per e-mail, waarbij u ook de huurovereenkomst ontvangt.

De huurovereenkomst wordt door de huurder zo spoedig mogelijk en uiterlijk op het moment van inchecken ondertekend terugbezorgd aan de verhuurder/eigenaar.  

Elke annulering dient per e-mail aan de eigenaar te worden doorgegeven.

a. Annuleren zonder overmachtssituatie
1. Annuleren binnen de 5 werkdagen na de reservatie is kosteloos, op voorwaarde dat de aanvraag niet heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode (zie *).
2. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt 33% van de huursom in rekening gebracht.
3. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de huurperiode (*) wordt de volledige huursom ingehouden.
4. De waarborg zal steeds volledig teruggestort worden in geval van annulering.

b. Annulering met overmachtsituatie
Indien uw verblijf niet kan doorgaan door overmacht, dan vervallen de bovenstaande annuleringsvoorwaarden.
Onder overmacht wordt ondermeer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlog(sgevaar), opstand, stakingen, storingen in het energiecircuit of verkeer, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden of elke andere omstandigheid waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de verhuurder kan worden gevergd.
Wanneer er sprake is van overmacht waardoor het ter beschikking stellen van de vakantiewoning aan de huurder wordt verhinderd, is de huurder niet gerechtigd op enige schadevergoeding of terugbetaling van de huursom.
De huurder zal een voucher krijgen ter waarde van de huursom.
Deze voucher dient als tegoed bij een toekomstige reservering. De voucher moet verplicht gebruikt worden binnen een periode van 18 maanden.
De waarborg zal steeds volledig teruggestort worden en dient opnieuw, uiterlijk 2 weken voor de eigenlijke verblijfsperiode, op de rekening van de verhuurder gestort te worden.

 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden vakantiehuis Amatus

De volgende algemene voorwaarden regelen de verhoudingen tussen huurder en verhuurder van vakantiehuis ‘Amatus’ (Oostvleterendorp 2, 8640 Vleteren).

Wanneer u de vakantiewoning boekt, verklaart u zich akkoord met de onderstaande voorwaarden.
Gelieve ze daarom zorgvuldig door te nemen.

Er kan enkel van deze voorwaarden afgeweken worden wanneer de eigenaar voorafgaandelijk en schriftelijk ermee ingestemd heeft.
De huurder kan dus in geen geval aanspraak maken op de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden.

1. Boeken en betalen
1. U kan via internet of per e-mail een reservatie-aanvraag doen.
2. Een reservatie is pas definitief na betaling van huursom + waarborg. U ontvangt hiertoe van de verhuurder/eigenaar een Mollie-betaallink. Bij niet-betaling binnen de 14 dagen na ontvangst van de betaallink, vervalt de reservatie-aanvraag.
3. Elke definitieve boeking wordt door de verhuurder/eigenaar bevestigd per e-mail, waarbij u ook de huurovereenkomst ontvangt.
4. De huurovereenkomst wordt door de huurder zo spoedig mogelijk en uiterlijk op het moment van inchecken ondertekend terugbezorgd aan de verhuurder/eigenaar. 

De annulatievoorwaarden beschreven hieronder zijn van kracht.

2. Annuleren
Elke annulering dient per e-mail aan de eigenaar te worden doorgegeven.
a. Zonder overmachtssituatie
1. Annuleren binnen de 5 werkdagen na de reservatie is kosteloos, op voorwaarde dat de boeking niet heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode (zie *).
2. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt 33% van de huursom in rekening gebracht.
3. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de huurperiode (*) wordt de volledige huursom ingehouden.
4. De waarborg zal steeds volledig teruggestort worden in geval van annulering.

b. Met overmachtsituatie
Indien uw verblijf niet kan doorgaan door overmacht, dan vervallen de bovenstaande annuleringsvoorwaarden.
Onder overmacht wordt ondermeer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlog(sgevaar), opstand, stakingen, storingen in het energiecircuit of verkeer, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, buitengewone weersomstandigheden of elke andere omstandigheid waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de verhuurder kan worden gevergd.
Wanneer er sprake is van overmacht waardoor het ter beschikking stellen van de vakantiewoning aan de huurder wordt verhinderd, is de huurder niet gerechtigd op enige schadevergoeding of terugbetaling van de huursom. De huurder zal een voucher krijgen ter waarde van de huursom.
Deze voucher dient als tegoed bij een toekomstige reservering. De voucher moet verplicht gebruikt worden binnen een periode van 18 maanden.
De waarborg zal steeds volledig teruggestort worden en dient opnieuw, uiterlijk 2 weken voor de eigenlijke verblijfsperiode, op de rekening van de verhuurder gestort te worden. 

3. Aansprakelijkheid
Van de huurder
1. Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond.
2. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, door medehuurders, door eventuele bezoekers worden veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd worden. Wanneer na vertrek schade wordt geconstateerd, zal de hoofdhuurder zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.
3. Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen strikt te worden nagekomen.
4. Het is totaal verboden om in de woning:
- te roken
- te frituren, fonduen, steengrillen, een raclette-toestel te gebruiken e.d. …. 
- kaarsen te ontsteken: enkel theelichtjes in de daartoe voorziene houders worden toegelaten. Er zijn rookmelders aangebracht en brandblussers voorzien op elke verdieping.
5. De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaaioverlast veroorzaakt aan de omwonenden. Bij inbreuk worden alle personen zonder waarschuwing vooraf – zonder teruggave van huurgelden- uit de vakantiewoning verwijderd.
6. Niets van meubilair mag worden verplaatst.
7. Het is verboden het vakantiehuis te gebruiken om feesten en/of drankpartijen te organiseren. Bij inbreuk wordt de huurperiode verbroken zonder dat de huurder recht heeft op terugvordering van de resterende huur.
8. Huisdieren worden niet toegelaten.
9. Jongerengroepen beneden de 25 jaar worden niet toegelaten in het vakantiehuis.

Aansprakelijkheidsverzekering
1. De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering).
2. De huurder wordt erop gewezen zijn wettelijke aansprakelijkheid (bv. i.g.v. door hem veroorzaakte brand in de vakantiewoning) te verzekeren. Gelieve dit te checken bij uw verzekeringsagent.

Aansprakelijkheid van de verhuurder
1. De eigenaar of verhuurder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, ongeval van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de vakantiewoning, de ter beschikking gestelde spelen of tuin.
2. De prijzen en kosten vermeld op de boekingsbevestiging zijn van toepassing.
3. De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan e.d..
4. Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning wordt gewerkt. We denken bijvoorbeeld aan wegwerkzaamheden of bouwactiviteiten. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele overlast daardoor veroorzaakt.
5. De eigenaar is niet steeds ter plaatse aanwezig. In de bevestigingsmail van de boeking ontvangt men het telefoonnummer van de eigenaar en diens eventuele vertegenwoordiger. Indien nodig kan men altijd één van deze nummers contacteren.
Op al de boekingsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.

4. Toegelaten aantal personen
Het maximum aantal personen dat in het vakantiehuis mag verblijven is 10. Dit aantal mag in geen geval overschreden worden.
Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.
Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van de verhuurder, toch extra personen in de vakantiewoning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die, indien nodig, zal worden ingehouden op de waarborg.

5. Verbod van onderverhuring en overdracht
Onderverhuring en overdracht van de huur is niet toegelaten.

6. Aankomst en vertrek
1. Gelieve de aankomst- en vertrekuren strikt te respecteren. Wij, net als jullie, vinden het prettig om in een nette vakantiewoning aan te komen en te verblijven. Daarom moet er voldoende tijd zijn voor een goede poetsbeurt tussen het vertrek van de vorige gasten en aankomst van de nieuwe gasten.
2. Aankomstuur: inchecken kan van 16u30 tot 20u, de dag van aankomst.
Indien uw aankomstuur hiervan afwijkt, vragen wij om ons tijdig telefonisch te verwittigen.
3. Vertrekuur: elke dag tot 10u15; op zon- en feestdagen tot 16u30.
Indien u hierop een uitzondering wenst, kan u contact opnemen met de eigenaar.

7. Einde van het verblijf & schoonmaak
1. Het gehuurde vakantiehuis en de tuin dienen netjes te worden achtergelaten na afloop van het verblijf.
Dit houdt in: opruimen, alles terug op zijn plaats zetten, vuilnisbakken ledigen, afval sorteren, schone vaat in de kast zetten, bezemschoon achterlaten van de woning, indien gebruikt: barbecue en/of oven reinigen.
2. Gelieve bij het vertrek ramen en deuren te sluiten, de verwarming lager te zetten.
3. Bij het in gebruik nemen van de woning is alle linnen voorzien en zijn de bedden opgemaakt en slaapklaar.
Bij het einde van de huur wordt gevraagd om het beddengoed van de bedden te verwijderen (uitgz. de matras- en hoofdkussenbeschermers).
Wij vragen u om het linnen niet zelf te wassen. Deze gaan naar de wasserij om ze in een onberispelijke staat terug te gebruiken.
Alle linnen kan u achterlaten in de washoek, op de benedenverdieping van de woning.
Indien de woning en/of tuin in zo een staat is dat men niet rondkomt met de vooropgezette schoonmaakuren, indien afval niet gesorteerd is, dan heeft de eigenaar het recht de kosten voor extra schoonmaakuren in te houden op de waarborg.
4. Verwittig de eigenaar/verhuurder wanneer u uitcheckt en laat de sleutel achter in de brievenbus.


8. Klachten en waarborg
1. Elke klacht i.v.m. de accommodatie, de netheid, de inventaris of eventueel bestaande schade kunnen tot 24u na aankomst worden gemeld aan de eigenaar.
Bij gebreke aan enige klacht binnen voormelde termijn, wordt de huurder geacht de goede staat, juistheid van de inventaris en de algemene netheid van de woning erkend te hebben; inclusief het ontbreken van zichtbare schade of defecten aan meubilair, sanitair, huishoudtoestellen.
Klachten die door de huurder geformuleerd worden na afloop van de huurperiode zijn onontvankelijk.
2. De vakantiewoning heeft waardevolle spullen en de waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.
3. De controle van de woning gebeurt bij het poetsen. Het is dus bij het poetsen dat men schade, verlies of breuk kan vaststellen. 
4. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en er geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt de waarborgsom ten laatste een week na uw verblijf geretourneerd.
Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken.  
Ook indien de woning en/of tuin in zo een staat is dat men niet rondkomt met de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de eigenaar het recht de kosten voor extra schoonmaakuren in te houden op de waarborg.
5. Men doet er goed aan spontaan ongelukjes te melden aan de eigenaar. Indien men wat breekt is het raadzaam de gebroken stukken opzij te houden voor de eigenaar of diens vertegenwoordiger. Zo kan deze vaststellen over welk gebroken stuk het gaat en voorkomt dit discussies en misverstanden. 
6. De verhuurder behoudt zich steeds het recht om de overeenkomst te beëindigen en de huurders uit de vakantiewoning te zetten wanneer een huurder of medehuurder ernstige schade aan de vakantiewoning heeft berokkend. In dit geval zal de verhuurder niet aansprakelijk kunnen worden gesteld om een deel van de huurgelden voor de resterende huurperiode terug te betalen. 

Gegevens verhuurder: 
K. Sorgeloos
Tel. +32 475 37 65 13
E-mail: info@amatus.be
BTW BE 0682 618 692

Gegevens Toerisme Vlaanderen: 
Toerisme Vlaanderen - Visit Flanders 
Grasmarkt 61, 1000 Brussel 
Tel. +32 2 504 04 00 
logies@toerismevlaanderen.be
www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet

Privacy beleid

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door Amatus op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling of registratie dan wel op basis van haar gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren. 

Meer informatie over de manier waarop Amatus omgaat met uw gegevens vindt u in ons algemeen beleid inzake gegevensbescherming. 

* Algemeen beleid inzake gegevensbescherming

Amatus verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op klantenbeheer. 

U kan uw gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek, mét bewijs van identiteit, aan Amatus - Oostvleterendorp 2, 8640 Vleteren (info@amatus.be).  

Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (http://wwww.privacycommission.be), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Amatus gegevens? 

Amatus verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons een beroep doet voor de huur van de vakantiewoning en wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt. Die activiteiten vatten we samen onder de noemer “klantenbeheer”.

Bent u leverancier, dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”.
Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.
Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteiten omschrijven we als “communicatie” of “public relations”.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Amatus?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van het project waarvoor u op ons beroep doet (nl. de huur van de vakantiewoning) zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer.

Van leveranciers / onderaannemers kunnen wij bepaalde gegevens verwerken om ons toe te laten de werken goed in te plannen. Het gaat daarbij dan om de beschikbaarheid en aanwezigheid, alsook het type werken.

Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding. 

Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

We bewaren uw persoonsgegevens op onze systemen zo lang als nodig is voor de betreffende dienstverlening, of zolang als is vastgelegd in een relevant contract dat u bij ons heeft. We evalueren onze bewaartermijnen voor persoonsgegevens regelmatig.
We kunnen ook genoodzaakt zijn bepaalde type gegevens te behouden om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Hoe verzamelt Amatus uw gegevens?

Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren invult. Soms gebeurt dat via een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling.

Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van u. Soms kan het ook zijn dat wij ze onrechtstreeks verkrijgen. Dat is het geval met gegevens over medewerkers van leveranciers / onderaannemers en die we bekomen van de leveranciers zelf.

Ook bij direct marketing komt het voor dat wij uw gegevens verkrijgen bij derden. Waar we uw gegevens hebben gehaald delen wij u dan mee.

 Als u onze website bezoekt, maken wij daarbij gebruik van cookies. Dat doen wij in het bijzonder om de inhoud en het gebruiksgemak van die website zoveel mogelijk af te stemmen op u als gebruiker ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Amatus?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers / onderaannemers en voor de verwerking “boekhouding”.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie/public relations, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer, werkplanning, boekhouding en communicatie/public relations door de verantwoordelijke die instaat voor deze activiteiten.

Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers / leveranciers / onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen. In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.

Dat kan mogelijks gebeuren in het kader van contracten voor cloud services die wij sluiten. Dan worden uw gegevens mogelijk opgeslagen op servers in derde landen waar in beginsel enkel wij toegang toe hebben. In dat geval zorgen wij ervoor dat de provider van die diensten gevestigd is in een derde land met een adequaat beschermingsniveau of dat er met die provider een overeenkomst ter bescherming van uw rechten wordt gesloten.

Uw rechten

Indien u het niet eens bent met de manier waarop Amatus uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijzigingen

Amatus behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Cookies 

Opdat de gebruiker van https://www.amatus.be van een correcte, snelle, efficiënte surfervaring kan genieten, maakt deze website gebruik van cookies. 
Cookies verzamelen bepaalde informatie en slaan deze op om een correcte, snelle en efficiënte surfervaring mogelijk te maken voor de gebruiker van de website. De cookies van deze site worden correct gebruikt. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw computer, smartphone of tablet.   

De meeste cookies van https://www.amatus.be worden gewist bij het sluiten van de browser. Er zijn echter sommige cookies die gedurende een bepaalde periode worden opgeslaan. U kan er echter altijd voor opteren om ze zelf op elk moment via uw browser te wissen.

Cookies kunnen altijd door de gebruiker - via de browser-instellingen – gewist worden of uitgeschakeld worden. Uitleg met betrekking tot het aanpassen van de desbetreffende instellingen kan u terugvinden onder de “help-functie” in uw browser.

Waarschuwing: de website https://www.amatus.be werkt niet optimaal als u cookies uitschakelt.

Aansprakelijkheid

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan u met Amatus contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.